Divja odlagališča

Problem divjih odlagališč

Problem divjih odlagališč

Občina Moravske Toplice in Pomurje kot širša regija imata lepo oblikovano kulturno krajino in čisto okolje, kar postajata strateško zelo pomembni konkurenčni prednosti.

Ker v občini ni težke industrije (glavne panoge so turizem, kmetijstvo in malo podjetništvo) in je njen večji del zaradi svoje visoke biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti uvrščen v območje zavarovane narave – Krajinski park Goričko in Natura 2000, predstavljajo eno izmed glavnih groženj za okolje, divja ali tako imenovana črna odlagališča. S sanacijo odlagališč bomo vplivali na izboljšanje kakovosti okolja, s pravilnim ravnanjem z odpadki pa prispevali k zmanjšanju onesnaženosti človekovega okolja.
Divja odlagališča pomenijo obsojanja vredna dejanja človeka, s katerimi se na najbolj primitiven način onesnažuje okolje. Kljub nekaterim sprejetim ukrepom pri ravnanju z odpadki (organiziran odvoz smeti gospodinjstev, ločeno zbiranje odpadkov), se nepremišljeno odlaganje odpadkov v Občini Moravske Toplice žal še vedno pojavlja. In sicer ali kot posledica starih grehov in navad ali pa kot posledica še vedno nezadostne okoljske osveščenosti posameznikov. Zato smo se odločili, da bomo k rešitvi problema pristopili dvostopenjsko. Na eni strani bomo s saniranjem divjih odlagališč poskrbeli za njihovo dejansko odpravo, na drugi pa bomo s preventivnimi ukrepi poskrbeli, da v prihodnje ne bi prišlo do ponovitve problema.

 

sonna.com.ua
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet