O projektu

Spremenimo črno v zeleno Cilji projekta Utemeljitev projekta Aktivnosti Način izvedbe aktivnosti

Cilji projekta

  • izdelan sistem evidentiranja, sanacije in monitoringa divjih odlagališč (med drugim vsaj 28 saniranih odlagališč),
  • izvedba raziskav, študij, anket (za preverjanje vpliva divjih odlagališč na okolje in odnosa prebivalcev do njih)
  • izvedba delavnic, razstav in izdelava brošur na temo divjih odlagališč in njihovem vplivu na okolje (vsaj 20 delavnic, vključitev širše javnosti in predstavnikov medijev, osveščanje občanov,...)
  • preventivni ukrepi (čistilne akcije, odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov, ureditev ekoloških otokov, zasaditev dreves,...).
Pozitivnih koristi projekta bodo deležni prebivalci občine, ki so neposredno ali posredno ogroženi zaradi obstoja divjih odlagališč (ciljna skupina so torej občani), še posebno pozornost pa bomo v projektu namenili skupinam, ki lahko neposredno vplivajo na dolgoročno rešitev problematike (krajevne skupnosti, društva, osnovne šole, vrtci, lovci,...).Vse te skupine predstavljajo tudi končne koristnike tega projekta. Za uspešno izvedbo projekta bo skrbela široka paleta visokokvalificiranih strokovnjakov, ki natančno poznajo lokalno problematiko, so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo izkušnje z delom na podobnih projektih.
Prenašam galerijo.
Za ogled strani potrebujete Flash Player
© Občina Moravske Toplice
Občina Moravske Toplice - Norway Grants
Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma

Občina Moravske Toplice    Tel.: +386 (0)2 538 15 00    Fax.: +386 (0)2 538 15 02    Internet: www.moravske-toplice.si

Produkcija: Interplanet